Ondanks bezuinigingen, moet er altijd interactie zijn tussen kunstenaars onderling en met hun publiek. Met interart kun je op zoek naar die beeldhouwer waarmee jij een EP op wilt nemen of die boeker van dat poppodium waar je met je muziektheatergroep wilt spelen